Żewġ presbiteri jdoqqu l-kitarra u jingħaqdu maċ-ċapċip barra

Studja flimkien Magħna, Ħoss l-Hena

Matul Diċembru, erġa’ għix il-ġmiel u l-kobor tal-istorja tal-Milied filwaqt li tistudja l-iskrittura flimkien mal-missjunarji tagħna.

Nome
Inserisci un valore
Cognome
Inserisci un valore
E-mail
Inserisci un valore
Scegli una nazione
Scegli una nazione
Scegli una nazione
Spiacenti, non siamo riusciti a trovare alcun indirizzo che possa aiutarti.
Indirizzo
Inserisci un indirizzo
Perché abbiamo bisogno del tuo indirizzo? Sia le visite online che quelle di persona vengono effettuate da missionari che vivono nella tua zona.
Appartamento, suite o interno
Inserisci un valore
Città
Inserisci il nome di una città
Stato
Scegli uno stato
Scegli uno stato
Cellulari
Inserisci un valore
Per fissare un appuntamento
È tutto corretto?
Nome ed e-mail
Indirizzo e numero telefonico

Sono consapevole che i missionari mi contatteranno per rispondere alle mie domande e condividere un messaggio edificante.

Sono consapevole che i missionari mi contatteranno per rispondere alle mie domande e condividere un messaggio edificante.
Please select an option

Sew jekk hija Luqa 2 li tinteressak, sew jekk kwalunkwe parti oħra tal-Bibbja, ise jkollok gwidi tajbin biex jgħinuk issib sens ġdid ta’ paċi u għan dan ix-xahar ta' f’Diċembru li ġej.

X’suġġetti nistgħu nistudjaw?

F’idejkom Biex tibdew, tistgħu:

  • Tesploraw t-talb fl-iskrittura.
  • Tistudjaw l-istorja tal-Milied.
  • Tesploraw kif issaħħu r-relazzjoni tagħkom ma’ Alla.
  • Titgħallmu kif Ġesù jista’ jġib il-paċi lilkom u lill-maħbubin tagħkom.

Iżjed Modi kif Iddawlu ld-Dinja