Marija tħaddan lit-tarbija Ġesù
Film qasir dwar it-twelid ta’ Ġesù Kristu

Din ir-rappreżentazzjoni tal-istorja tan-Natività tieħu 18-il minuta u tirrakkonta b’dettal mill-aqwa l-avvenimenti qaddisa li wieħed isib fl-Evanġelji ta’ Mattew u Luqa fil-Bibbja. Terrqu ma’ Ġużeppi u Marija minn Nazaret sa Betlehem. Araw kif stagħġbu r-rgħajja fil-witat tal-Lhudija. Ħossu l-ferħ tal-Għorrief huma u jqimu lid-Dawl tad-Dinja—is-Salvatur Ġesù Kristu.

Iżjed Modi kif Iddawlu d-Dinja