Skip main navigation

Merħba

Dan il-Milied, ersaq aktar viċin ta’ Ġesù billi tara l-film qasir ġdid dwar it-twelid tiegħu. Aħseb dwar xi modi kif tista’ #IddawwaLidDinja u tittrasforma l-Milied fi staġun ta’ servizz.  Ingħaqad magħna hekk kif nimxu wara l-eżempju tas-Salvatur billi nimministraw lil ħaddieħor, persuna wara persuna – kif għamel Hu.

...
It-Tfajjel Kristu
17:56

Kif tista’ tgħin #IddawwalLidDinja f’dan l-istaġun? Dawn huma xi ideat ta’ servizz għal kull ġurnata li jibqgħu sejrin sa jum il-Milied. L-għemejjel żgħar ta’ servizz tiegħek jagħmlu differenza kbira fil-ħajja ta’ dawk ta’ madwarek. Aqsam l-esperjenza tiegħek onlajn billi tuża #DawwalLidDinja.

Ikseb kopja tal-kalendarju ta’ servizz #DawwalLidDinja ta’ din is-sena

Ġesù għallem li Alla, Missierna fis-Smewwiet, jinsab hemm għalina meta aħna nduru lejh. Hekk kif aħna nibnu relazzjoni ma’ Alla, aħna nistgħu nibdew nużaw il-qawwa tiegħu biex tgħinna negħlbu l-isfidi tagħna. Inti tista’ tibda l-vjaġġ li tkun taf lil Alla billi titolbu, taqra l-kelma tiegħu, tmur il-knisja, u sservi lil ħaddieħor.