X’inhu Dawlu d-Dinja?

“Hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin, biex jaraw l-għemejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil Missierkom li hu fis-smewwiet.” —Mattew 5:16

X’inhu Dawlu d-Dinja?

#DawluDDinja hija stedina biex inbiddlu lill-Milied fi staġun ta’ servizz. Huwa moviment madwar id-dinja kollha li jmiss il-qlub u jbiddel il-ħajjiet billi jagħmel l-affarjiet li għamel Ġesù: jitma lill-imġewħin, ifarraġ lil dawk waħedhom, iżur lill-morda u lill-imnikktin, u juri tjubija ma’ kulħadd. Ġesù qal, “Intom id-dawl tad-dinja” (Mattew 5:14). #DawluDDinja huwa l-mod perfett kif tħallu d-dawl tagħna—u d-dawl tiegħu—jiddi b’qawwa.

Suġġerimenti għal servizzi ta’ kuljum

L-inizjattiva #DawluDDinja tisfidana biex nuru l-imħabba lejn l-oħrajn bl-istess modi li għamel Ġesù matul il-ministeru mortali tiegħu. Għax-xahar ta’ Diċembru, suġġerimenti ta’ servizz speċifiċi huma pprovduti biex jgħinuna niffukaw ħajjitna biex ngħinu lil oħrajn matul l-istaġun tal-Milied. Biex tipparteċipa, tista’ tiddawnlowdja kalendarju b’lista ta’ ideat.

Servizzi ta’ Ħadd il-Għid

Il-Ħadd ta’ qabel il-Milied, ikollna laqgħa speċjali ta’ Jum il-Mulej li tiffoka fuq it-twelid u l-ħajja ta’ Ġesù Kristu. Ħbieb u konoxxenzi mhux tat-twemmin tagħna huma mistiedna kull nhar ta’ Ħadd iżda huma speċjalment mistiedna biex jiġu u jqimu magħna propju dak inhar.

#DawluDDinja kull jum

Kull sena fi żmien il-Milied, il-Knisja ta’ Ġesù Kristu tal-Qaddisin tal-Aħħar Żmien tagħmel sforz monumentali biex ixxerred il-messaġġ u l-missjoni ta’ #DawluDDinja. Madanakollu, int tista’ tagħmel dan is-sena kollha billi taħseb dwar lil min tista’ sservi kuljum.

Modi Oħra kif Iddawlu d-Dinja